AKTUALNOŚCI KONTA BANKOWE STATYSTYKA ODSŁON: 524914 KONTAKT
 Strona Główna >> Ogłoszenia >> Praca
Menu przedmiotowe
Informacje podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja
Kierownictwo i kompetencje
Tryb działania
Przyjmowanie załatwiania spraw
Rejestry, archiwa, ewidencje
Akty Prawne.
Kontakt dla mediów
Dane publiczne
Skargi i Wnioski
Informacje nieopublikowane
Majątek
Ogłoszenia
Etyka zawodowa
Mapa biuletynu
Dane teleadresowe
BIP
Redakcja
Kontrola zarządcza
Historia zmian
Ogloszenia o pracy

Nabór do służby w Służbie Celnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) – art. 76 i art. 77 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r  w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110, poz. 726) 

Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 04 czerwca.2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. z 2010r. Nr 110 poz. 726)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 175)


NOWY – Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Służbie Celnej.
 


Najczęściej popełniane błędy w składanych dokumentach

MS Word           pdf

 

Dokumenty dotyczące podjęcia pracy w Służbie Celnej w Izbie Celnej w Olsztynie przyjmowane i rozpatrywane są wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie w sprawie naboru.
W przypadku naboru do Służby Celnej w Izbie Celnej w Olsztynie ogłoszenie zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby (www.olsztyn.ic.gov.pl/bip/). W przypadku naboru do służby cywilnej ogłoszenie zamieszczanie jest na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Serwis Służby Cywilnej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Izby (www.olsztyn.ic.gov.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu/oddziału, jeżeli jest prowadzony nabór do tych komórek.

 

PROGRAM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE NA LATA 2013-2015

pdf   doc

 

========================================================================

20.05.2015 - 370000-IKAW.110.8.2015 - Lista Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej w Oddziale Celnym w Bezledach spełniających wymogi formalne wskazane w Informacji z dnia 15 kwietnia 2015r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu wiedzy.

Lista:   pdf   doc

 

 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 20.05.2015
Data publikacji: 20.05.2015
Data modyfikacji  

 

20.05.2015 - 370000-IKAW.110.7.2015 - Lista Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej w Oddziale Celnym w Gołdapi spełniających wymogi formalne wskazane w Informacji z dnia 15 kwietnia 2015r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu wiedzy.

Lista:   pdf  doc

 

 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 20.05.2015
Data publikacji: 20.05.2015
Data modyfikacji  

 

06.05.2015 - 370000-IKAW.110.10.2015 - Dyrektor Izby Celnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej.

Ogłoszenie:   pdf

Ogłoszenie:   pdf

Ogłoszenie:   pdf

 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 06.05.2015
Data publikacji: 06.05.2015
Data modyfikacji  

 

15.04.2015 - 370000-IKAW.110.7.2015 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Oddziale Celnym w Gołdapi.

Ogłoszenie:   pdf   doc

 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 15.04.2015
Data publikacji: 15.04.2015
Data modyfikacji  

 

 

15.04.2015 - 370000-IKAW.110.8.2015 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 15.04.2015
Data publikacji: 15.04.2015
Data modyfikacji  

 
 

01.04.2015 - 370000-IKAW.110.1. KKD Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej specjalisty do spraw archiwizacji w Referacie Ogólnym Urzędu Celnego w Olsztynie
ogłoszenie nr BIP KPRM: 167051

Wynik: pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 01.04.2015
Data publikacji: 01.04.2015
Data modyfikacji  

 

13.13.2015 - Komisja do przeprowadzenia naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej - specjalisty do spraw archiwizacji w Referacie Ogólnym w Urzędzie Celnym w Olsztynie podaje wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wykaz kandydatów:   pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 13.03.2015
Data publikacji: 13.03.2015
Data modyfikacji  

 

17.02.2015 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko w korpusie służby cywilnej - specjalisty do spraw archiwizacji w Referacie Ogólnym w Urzędzie Celnym w Olsztynie.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 17.02.2015
Data publikacji: 17.02.2015
Data modyfikacji  

 

12.01.2015

370000-IKAW-110-15/2014/2015: Wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Elblągu z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Grzechotkach (liczba wolnych stanowisk - 12)

Wyniki:  pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 12.01.2015
Data publikacji: 12.01.2015
Data modyfikacji  

 


Autor:
Publikator: Mariusz Falkowski
Zmodyfikował: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Data utworzenia: 11.04.2006
Data publikacji: 11.12.2008
Data modyfikacji: 20.05.2015
Historia zmian
Wyszukiwanie
Urzędy Celne
Urząd Celny w Elblągu
Urząd Celny w Olsztynie

MF

SC

Informacja IC Olsztyn

Telefon IC Olsztyn

EPUAP

Kontakt dla niesłyszących

BIP

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Izba Celna w Olsztynie 2003