AKTUALNOŚCI KONTA BANKOWE STATYSTYKA ODSŁON: 485306 KONTAKT
 Strona Główna >> Ogłoszenia >> Praca
Menu przedmiotowe
Informacje podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja
Kierownictwo i kompetencje
Tryb działania
Przyjmowanie załatwiania spraw
Rejestry, archiwa, ewidencje
Akty Prawne.
Kontakt dla mediów
Dane publiczne
Skargi i Wnioski
Informacje nieopublikowane
Majątek
Ogłoszenia
Etyka zawodowa
Mapa biuletynu
Dane teleadresowe
BIP
Redakcja
Kontrola zarządcza
Historia zmian
Ogloszenia o pracy

Nabór do służby w Służbie Celnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) – art. 76 i art. 77 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r  w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110, poz. 726) 

Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 04 czerwca.2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. z 2010r. Nr 110 poz. 726)


Najczęściej popełniane błędy w składanych dokumentach

MS Word           pdf

 

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Służbie Celnej

 

Dokumenty dotyczące podjęcia pracy w Służbie Celnej w Izbie Celnej w Olsztynie przyjmowane i rozpatrywane są wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie w sprawie naboru.
W przypadku naboru do Służby Celnej w Izbie Celnej w Olsztynie ogłoszenie zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby (www.olsztyn.ic.gov.pl/bip/). W przypadku naboru do służby cywilnej ogłoszenie zamieszczanie jest na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Serwis Służby Cywilnej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Izby (www.olsztyn.ic.gov.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu/oddziału, jeżeli jest prowadzony nabór do tych komórek.

 

PROGRAM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE NA LATA 2013-2015

pdf   doc

 

========================================================================

 

12.01.2015

370000-IKAW-110-15/2014/2015: Wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Elblągu z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Grzechotkach (liczba wolnych stanowisk - 12)

Wyniki:  pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 12.01.2015
Data publikacji: 12.01.2015
Data modyfikacji  

 

31.12.2014

 
370000-IKAW-110-14/2014:   Wynik postępowania  kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w  Urzędzie Celnym w Olsztynie z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach (liczba wolnych stanowisk - 8)


Wyniki:   pdf   doc


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 31.12.2014
Data publikacji: 31.12.2014
Data modyfikacji  
 

 

16.12.2014

 
370000-IKAW-110-14/2014:   Wynik postępowania  kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w  Urzędzie Celnym w Olsztynie z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach (liczba wolnych stanowisk - 8)


Wyniki:   pdf   doc


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 16.12.2014
Data publikacji: 16.12.2014
Data modyfikacji  

 

15.12.2014

 
370000-IKAW-110-14/2014:   Wynik postępowania  kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w  Urzędzie Celnym w Olsztynie z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach (liczba wolnych stanowisk - 8)


Wyniki:   pdf   doc


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 15.12.2014
Data publikacji: 15.12.2014
Data modyfikacji  
 
 

21.11.2014

 

370000-IKAW-110-15/2014:   Wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Elblągu z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Grzechotkach (liczba wolnych stanowisk - 12)

Wyniki:   pdf   doc

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 21.11.2014
Data publikacji: 21.11.2014
Data modyfikacji  

 

18.11.2014

 

370000-IKAW-110-15/2014:   Wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Elblągu z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Grzechotkach (liczba wolnych stanowisk - 12)

Wyniki:   pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 18.11.2014
Data publikacji: 18.11.2014
Data modyfikacji  

 

18.11.2014

 
370000-IKAW-110-14/2014:   Wynik postępowania  kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w  Urzędzie Celnym w Olsztynie z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach (liczba wolnych stanowisk - 8)


Wyniki:   pdf   doc


Autor: Wioletta Szprengiel
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 18.11.2014
Data publikacji: 18.11.2014
Data modyfikacji  
 
 
03.10.2014
 
370000-IKAW-110-15/2014: Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Elblągu z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Grzechotkach (liczba wolnych stanowisk - 12)
 
Wyniki:   pdf   doc
Ankieta:   pdf   doc
Wskazówki wypełniania ankiety:  pdf   doc
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.10.2014
Data publikacji: 03.10.2014
Data modyfikacji  
 
03.10.2014
 
370000-IKAW-110-14/2014: Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby na stanowiska służbowe młodszych specjalistów Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Olsztynie z miejscem pełnienia służby w Oddziale Celnym w Bezledach (liczba wolnych stanowisk - 8)
 
Wyniki:   pdf   docx
Ankieta:   pdf   doc
Wskazówki wypełniania ankiety:  pdf   doc
 
Autor: Wioletta Szprengiel
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.10.2014
Data publikacji: 03.10.2014
Data modyfikacji  
 
19.09.2014
 
370000-IKAW-110-15/2014: W związku z zakończeniem IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Młodszych Specjalistów Służby Celnej - Izba Celna w Olsztynie przedstawia wyniki testu psychologicznego kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Grzechotkach.
kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Bezledach.
 
Ogłoszenie:    pdf   doc
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 19.09.2014
Data publikacji: 19.09.2014
Data modyfikacji  
 
 
18.09.2014
 
370000-IKAW-110-14/2014: W związku z zakończeniem IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Młodszych Specjalistów Służby Celnej - Izba Celna w Olsztynie przedstawia wyniki testu psychologicznego kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Bezledach.
 
Ogłoszenie:    pdf   doc
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 18.09.2014
Data publikacji: 18.09.2014
Data modyfikacji  
 
09.09.2014  

370000-IKAW-110-14/2014: Wynik testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w dniu 01 września 2014 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Bezledach.
Ogłoszenie:   pdf   doc

370000-IKAW-110-15/2014: Wynik testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w dniu 02 i 03 września 2014 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Grzechotkach.

Ogłoszenie:   pdf   doc

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 09.09.2014
Data publikacji: 09.09.2014
Data modyfikacji  

 

27.08.2014

370000-IKAW-110-15/2014:   Wynik testu wiedzy przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2014 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Grzechotkach.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 27.08.2014
Data publikacji: 27.08.2014
Data modyfikacji  

 

 

27.08.2014

370000-IKAW-110-14/2014:   Wynik testu wiedzy przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2014 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie – miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Bezledach.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 27.08.2014
Data publikacji: 27.08.2014
Data modyfikacji  

 

21.08.2014

 

Izba Celna w Olsztynie informuje, że stosownie do § 2 ust 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110 poz.726) została zwiększona liczba wolnych stanowisk, o których mowa w informacji z dnia 30 czerwca 2014r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej do Izby Celnej w Olsztynie - miejsce pełnienia służby - Oddział Celny w Bezledach i informacji z dnia 30 czerwca 2014r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej do Izby Celnej w Olsztynie - miejsce pełnienia służby - Oddział Celny w Grzechotkach.
Aktualna liczba wolnych etatów - miejsce pełnienia służby - Oddział Celny w Grzechotkach – 12
Aktualna liczba wolnych etatów - miejsce pełnienia służby - Oddział Celny Bezledach – 8

 

Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 21.08.2014
Data publikacji: 21.08.2014
Data modyfikacji  

 

14.08.2014 

 

W związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi przez kandydatów informujemy, że termin i miejsce przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zostanie podany na stronie internetowej Izby Celnej w Olsztynie po ogłoszeniu wyników z testu wiedzy.  
  

Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 14.08.2014
Data publikacji: 14.08.2014
Data modyfikacji  

 

========================================================================

13.08.2014 

 

Uprzejmie informujemy, że test wiedzy dla kandydatów spełniających wymogi formalne ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej w Oddziale Celnym w Bezledach, zostanie przeprowadzony w dniu  22 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00.

Miejsce: Sala konferencyjna 52 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,10-575 Olsztyn

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do udziału w teście powinni zgłosić się o godzinie 08:30 i posiadać przy sobie dowód osobisty i długopis do wypełnienia testu.

 

Przed wejściem do sali kandydaci będą wyczytywani zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
Po sprawdzeniu tożsamości, każdy z kandydatów otrzyma kartę informacyjną. Kandydaci zajmują miejsca zgodnie z wyczytywaną kolejnością alfabetyczną
 
  
Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 13.08.2014
Data publikacji: 13.08.2014
Data modyfikacji  

 

========================================================================

08.08.2014 

 

370000-IKAW-110-14/2014
Lista Kandydatów spełniających wymogi formalne wskazane w Informacji z dnia 30 czerwca 2014r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu wiedzy ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej w Oddziale Celnym w Grzechotkach Urzędu Celnego w Elblągu Izby Celnej w Olsztynie.

Lista pdf

370000-IKAW-110-15/2014
Lista Kandydatów spełniających wymogi formalne wskazane w Informacji z dnia 30 czerwca 2014r. o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu wiedzy ubiegających się o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej w Oddziale Celnym w Bezledach Urzędu Celnego w Olsztynie Izby Celnej w Olsztynie.
 
  
Autor:
Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 08.08.2014
Data publikacji: 08.08.2014
Data modyfikacji  

=======================================================================

  

06.08.2014 - 370000-IKAW-110-12/2014,  nr BIP KPRM: 160939 i nr BIP KPRM: 160937

  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta do spraw – wierzyciel należności celnych, podatkowych i pozostałych w Wydziale Egzekucji.

 

Informacja: doc   pdf 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko komisarz akcyzowy do spraw egzekucji należności celnych i podatkowych w Wydziale Egzekucji.

 

Informacja: doc   pdf

  

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 06.08.2014
Data publikacji: 06.08.2014
Data modyfikacji  

 

=======================================================================

30.07.2014 

370000-IKAW-110-8/2014,  Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Wydziale Logistyki, ogłoszenie nr BIP KPRM: 160155

 

Informacja: DOC   PDF

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 30.07.2014
Data publikacji: 30.07.2014
Data modyfikacji  

 

=======================================================================

25.07.2014 

370000-IKAW-110-12/2014,  nr BIP KPRM 160939 i nr BIP KPRM 160937

 

W związku z ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2014 r. rekrutacją w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko komisarz akcyzowy do spraw egzekucji należności celnych i podatkowych w Wydziale Egzekucji (nr BIP KPRM 160937). Komisja do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

 Ogłoszenie: DOC   PDF

 W związku z ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2014 r. rekrutacją w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko starszy referent do spraw – wierzyciel należności celnych, podatkowych i pozostałych w Wydziale Egzekucji (nr BIP KPRM 160939). Komisja do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
 

 

Ogłoszenie: DOC   PDF

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 25.07.2014
Data publikacji: 25.07.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2014.07.18

370000-IKAW-110-12/2014,  nr BIP KPRM 160939 i nr BIP KPRM 160937

Wynik weryfikacji formalnej dokumentów złożonych w rekrutacji na stanowisko w korpusie służby cywilnej starszy referent do spraw - wierzyciel należności celnych, podatkowych i pozostałych w Wydziale Egzekucji oraz na stanowisko w korpusie służby cywilnej komisarz akcyzowy do spraw - egzekucji należności celnych i podatkowych w Wydziale Egzekucji.

Ogłoszenie:   PDF   DOC

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 18.07.2014
Data publikacji: 18.07.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================


2014.06.30

370000-IKAW-110-15/2014
Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Celnej w Olsztynie
miejsce pełnienia służby - Oddział Celny w Grzechotkach.


Ogłoszenie:   PDF   DOC


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 30.06.2014
Data publikacji: 30.06.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2014.06.30

370000-IKAW-110-14/2014
Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Celnej w Olsztynie
miejsce pełnienia służby - Oddział Celny w Bezledach.

Ogłoszenie:   PDF   DOC
 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 30.06.2014
Data publikacji: 30.06.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================

 

2014.06.24

370000-IKAW-110-12/2014,  nr BIP KPRM 160939
Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie ogłasza nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko - starszy referent do spraw wierzyciel należności celnych, podatkowych i pozostałych w Wydziale Egzekucji.

Ogłoszenie:   PDF   DOC
 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 24.06.2014
Data publikacji: 24.06.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2014.06.24

370000-IKAW-110-12/2014,  nr BIP KPRM 160937
Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie ogłasza nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko - komisarz akcyzowy do spraw egzekucji należności celnych i podatkowych w Wydziale Egzekucji.

Ogłoszenie:   PDF   DOC


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 24.06.2014
Data publikacji: 24.06.2014
Data modyfikacji  

 

====================================================================

 

2014.06.23 - Wynik weryfikacji formalnej dokumentów złożonych w rekrutacji w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Logistyki.
 

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 23.06.2014
Data publikacji: 23.06.2014
Data modyfikacji  

 

 

 ====================================================================

 

2014.05.21

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie ogłasza nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Wydziale Logistyki

 

Ogłoszenie:   PDF   DOC

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Adam Nawacki
Data utworzenia: 21.05.2014
Data publikacji: 21.05.2014
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.07.02 - W związku z ogłoszeniem z dnia 05.06.2013r. w sprawie rekrutacji kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy:

Wymiar etatu: 0,375 etatu (3 godziny dziennie)
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Oddział Celny w  Iławie
Wydział Kadr i Szkolenia Izby Celnej w Olsztynie zawiadamia, że ww. nabór został anulowany.
Dokumenty przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie zostaną odesłane na adres podany w aplikacji.
Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie.

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 02.07.2013
Data publikacji: 02.07.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.06.26 - W związku z ogłoszeniem z dnia 05.06.2013r. w sprawie rekrutacji kandydatów na stanowisko: magazynier Wydział Kadr i Szkolenia Izby Celnej w Olsztynie uprzejmie informuje, że I tura rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko odbędzie się w dniu: 03. 07.2013r. Miejsce Izba Celna w Olsztynie – sala konferencyjna.
 

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 26.06.2013
Data publikacji: 26.06.2013
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2013.06.05 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy
 

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 05.06.2013
Data publikacji: 05.06.2013
Data modyfikacji  


 

====================================================================

2013.06.05 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: magazynier

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 05.06.2013
Data publikacji: 05.06.2013
Data modyfikacji  


 

====================================================================

2013.05.27 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej młodszego informatyka w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 27.05.2013
Data publikacji: 27.05.2013
Data modyfikacji  
 

 

====================================================================

2013.05.20 - W związku z ogłoszeniem z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rekrutacji kandydatów na stanowisko: magazynier (liczba stanowisk 2 ) Zespół do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów zaproszonych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
 
pdf   doc
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 20.05.2013
Data publikacji: 20.05.2013
Data modyfikacji  
 

====================================================================

2013.05.20 - W związku z ogłoszeniem z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rekrutacji kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy Zespół do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów zaproszonych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
 
pdf   doc
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 20.05.2013
Data publikacji: 20.05.2013
Data modyfikacji  
 

====================================================================

2013.05.09 - W związku z ogłoszoną w dniu 20 marca 2013r. rekrutacją na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu (nr BIP KPRM 150354) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 09.05.2013
Data publikacji: 09.05.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.04.30 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej specjalisty do spraw archiwizacji w Referacie Ogólnym i Informatyki Urzędu Celnego w Olsztynie

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 30.04.2013
Data publikacji: 30.04.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.04.26 - W związku z ogłoszoną w dniu 20 marca 2013r. rekrutacją na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu (nr BIP KPRM 150354) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w teście wiedzy merytorycznej

pdf    doc

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 26.04.2013
Data publikacji: 26.04.2013
Data modyfikacji  


====================================================================

2013.04.08 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej młodszego informatyka spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 08.04.2013
Data publikacji: 08.04.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.03.29 - W związku z ogłoszoną w dniu 12 marca 2013r. rekrutacją w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej specjalisty do spraw archiwizacji  w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Olsztynie (nr BIP KPRM 150046) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

 

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 29.03.2013
Data publikacji: 29.03.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

 

2013.03.20 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy informatyk do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obłsugi użytkowników systemów informatycznych w  Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu.

Ogłoszenie: pdf   doc 

Oświadczenie kandydata: pdf


Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Mariusz Falkowski
Data utworzenia: 20.03.2013
Data publikacji: 20.03.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.03.19 - W związku z ogłoszoną w dniu 28 lutego 2013r. rekrutacją na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie (nr BIP KPRM 149911) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 19.03.2013
Data publikacji: 19.03.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.03.19 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu

pdf   doc

 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 19.03.2013
Data publikacji: 19.03.2013
Data modyfikacji  

 

 

2013.03.18 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej specjalisty do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki Izby Celnej w Olsztynie.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 18.03.2013
Data publikacji: 18.03.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.03.12 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Oświadczenia kandydata:   pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 12.03.2013
Data publikacji: 12.03.2013
Data modyfikacji  

 
====================================================================
2013.03.12 -
Informacja o wyniku naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej młodszego informatyka do spraw serwisu sprzętu i oprogramowania w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

 

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 12.03.2013
Data publikacji: 12.03.2013
Data modyfikacji  

 

 

====================================================================

 

2013.03.12 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - specjalisty do spraw archiwizacji w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Olsztynie.

Ogłoszenie:   pdf   doc

 

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Domalewski
Data utworzenia: 12.03.2013
Data publikacji: 12.03.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

 

2013.02.28 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie ogłasza nabór pracowników do korpusu służby cywilnej na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

Ogłoszenie:   pdf   doc

Oświadczenie:   pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 28.02.2013
Data publikacji: 28.02.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.02.27 - W związku z ogłoszoną w dniu 03 stycznia 2013r. rekrutacją na stanowisko młodszego informatyka do spraw serwisu sprzętu i oprogramowania w Wydziale Informatyki (ogłoszenie nr BIP KPRM 148428) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 27.02.2013
Data publikacji: 27.02.2013
Data modyfikacji  

====================================================================

2013.02.27 - W związku z ogłoszoną w dniu 03 stycznia 2013r. rekrutacją na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu (ogłoszenie nr BIP KPRM  148425) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.

pdf   doc

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 27.02.2013
Data publikacji: 27.02.2013
Data modyfikacji  

====================================================================
 
2013.02.25 - W związku z ogłoszoną w dniu 03 stycznia 2013r. rekrutacją na stanowisko specjalisty do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki Izby Celnej w Olsztynie (nr BIP KPRM  148427) Komisja do przeprowadzenia naboru do korpusu służby cywilnej na ww. stanowisko podaje wykaz kandydatów, zaproszonych do udziału w  II etapie postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 25.02.2013
Data publikacji: 25.02.2013
Data modyfikacji  
 
====================================================================
 
2013.02.18 - Wynik weryfikacji formalnej na stanowisko - młodszy informatyk do spraw serwisu sprzętu i oprogramowania w Wydziale Informatyki ogłoszenie nr BIP: 148428.
 
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 18.02.2013
Data publikacji: 18.02.2013
Data modyfikacji  
 
====================================================================
 
2013.02.08 - Wynik weryfikacji formalnej na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki.

pdf
 
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 08.02.2013
Data publikacji: 08.02.2013
Data modyfikacji  
 
 
====================================================================
 
2013.02.08 - Wynik weryfikacji formalnej na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu.

pdf
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 08.02.2013
Data publikacji: 08.02.2013
Data modyfikacji  
 
 
 
 
====================================================================
 
2013.02.08 - Wynik weryfikacji formalnej na stanowisko specjalisty do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki Izby Celnej w Olsztynie.
 
 
 
Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Krzysztof Stokowski
Data utworzenia: 08.02.2013
Data publikacji: 08.02.2013
Data modyfikacji  

 

 

====================================================================

2013.01.03 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

Ogłoszenie:  doc  pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.01.2013
Data publikacji: 03.01.2013
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2013.01.03 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego informatyka do spraw serwisu sprzętu i oprogramowania w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

Ogłoszenie:  doc   pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.01.2013
Data publikacji: 03.01.2013
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2013.01.03 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz inwestycji w zakresie teletechniki w Wydziale Informatyki w Izbie Celnej w Olsztynie.

Ogłoszenie:  doc   pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.01.2013
Data publikacji: 03.01.2013
Data modyfikacji  

 

====================================================================

2013.01.03 - Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego informatyka do spraw administrowania systemami specjalnymi oraz obsługi użytkowników systemów informatycznych w Referacie Ogólnym i Informatyki w Urzędzie Celnym w Elblągu.

Ogłoszenie:  doc   pdf

Autor: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Publikator: Piotr Janicki
Data utworzenia: 03.01.2013
Data publikacji: 03.01.2013
Data modyfikacji  

 

====================================================================

 

 

====================================================================


Autor:
Publikator: Piotr Janicki
Zmodyfikował: Karolina Kmiecik-Dudulewicz
Data utworzenia: 11.04.2006
Data publikacji: 11.12.2008
Data modyfikacji: 12.01.2015
Historia zmian
Wyszukiwanie
Urzędy Celne
Urząd Celny w Elblągu
Urząd Celny w Olsztynie

MF

SC

Informacja IC Olsztyn

Telefon IC Olsztyn

EPUAP

Kontakt dla niesłyszących

BIP

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Izba Celna w Olsztynie 2003