AKTUALNOŚCI KONTA BANKOWE STATYSTYKA ODSŁON: 525256 KONTAKT
 Strona Główna >> Informacja Ogólna >> Górne menu - Konta bankowe
Menu przedmiotowe
Informacje podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja
Kierownictwo i kompetencje
Tryb działania
Przyjmowanie załatwiania spraw
Rejestry, archiwa, ewidencje
Akty Prawne.
Kontakt dla mediów
Dane publiczne
Skargi i Wnioski
Informacje nieopublikowane
Majątek
Ogłoszenia
Etyka zawodowa
Mapa biuletynu
Dane teleadresowe
BIP
Redakcja
Kontrola zarządcza
Historia zmian
KONTA BANKOWE

 

Numery kont bankowych Izby Celnej w Olsztynie
 
 
 
NIP: 739-27-85-613
REGON: 510636039
 
 
  1. wpłaty z tytułu należności celnych, kosztów administracyjnych, w tym: kosztów przechowywania towarów w depozycie , opłat manipulacyjnych, a także kar, kar grzywien oraz podatku VAT od importu, kosztów zastępstwa procesowego winny być wpłacane na niżej wymienione konto Izby Celnej w Olsztynie:

           Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn 30 10101397 0066242231000000;

  2. wpłaty z tytułu podatku akcyzowego, w tym podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, winny być wpłacane na niżej wymienione konto Izby Celnej w Olsztynie:

           Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn 89 10101397 0066242224000000;

  3. wpłaty z tytułu opłaty paliwowej, opłat za pojazdy ponadnormatywne, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC, zabezpieczenia gotówkowe, a także kaucje pobierane na poczet przyszłych kar pieniężnych w transporcie drogowym, winny być wpłacane na niżej wymienione konto Izby Celnej w Olsztynie:

           Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn 19 10101397 0066241391200000.

 

 

Autor: Główny Księgowy Ewa Pydynkowska
Publikator: Tomasz Bartczak
Data utworzenia: 30.10.2009
Data publikacji: 30.10.2009
Data modyfikacji 11.01.2012
 

 


Autor: Główny Księgowy Ewa Pydynkowska
Publikator: Tomasz Bartczak
Zmodyfikował: Główny Księgowy Ewa Pydynkowska
Data utworzenia: 27.11.2008
Data publikacji: 27.11.2008
Data modyfikacji: 11.01.2012
Historia zmian
Wyszukiwanie
Urzędy Celne
Urząd Celny w Elblągu
Urząd Celny w Olsztynie

MF

SC

Informacja IC Olsztyn

Telefon IC Olsztyn

EPUAP

Kontakt dla niesłyszących

BIP

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Izba Celna w Olsztynie 2003